Onze certificeringen

Stateflex is lid van de NBBU, SNA & VCU gecertificeerd en we bieden huisvesting aan alleen met het SNF keurmerk.
NAAR CONTACT

Stichting Normering Flexwonen beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze norm.

De norm

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Voordat een onderneming kan worden geregistreerd moet er een administratieve inspectie worden uitgevoerd om te controleren of alle locaties zijn opgegeven. En alle locaties waarvoor de organisatie verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) moeten zijn geïnspecteerd. Na de registratie vindt jaarlijks bij alle geregistreerden een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan. Periodiek worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen.

https://www.normeringflexwonen.nl

Veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus


VCU is gebaseerd op het VCA-systeem en staat voor ‘veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus’. Het VCU-certificaat wordt vaak geëist door grotere opdrachtgevers als zij gebruik maken van uitzendkrachten. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu(VGM) Checklist Aannemers. Dit is een veel gebruikt certificaat in de bouw- en installatiesector. Hoofdaannemers en opdrachtgevers eisen het VCA certificaat vaak van hun (onder)aannemers om de veiligheid binnen de keten beter te borgen. Aansprakelijkheid speelt hierbij ook een rol. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheerssysteem. Dit beheersysteem voldoet aan de Arbo-regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.

https://www.vca.nl/diplomas-certificaten/vcu

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en uitzendondernemingen is dé brancheorganisatie.

De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigt de belangen van ruim 1.350 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt. De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. En dan is er het SNF-keurmerk (normering flexwonen). Leden die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten dienen ook dit keurmerk te behalen.

https://www.nbbu.nl/nl

Het SNA-keurmerk – NEN-4400-1

Stichting Normering Arbeid

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

www.normeringarbeid.nl

Stateflex kent de markt, weet wat er speelt en kan dus zowel voor ondernemers als voor werknemers goed inschatten wat de mogelijkheden en kansen zijn.

Adres

Fransestraat 2
6524JA Nijmegen
info@stateflex.nl

+31 (0)24 373 25 25

Meer informatie

© 2024 Stateflex – All Rights Reserved

nen4001